Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

12:00

May 31 2015

12:00

May 24 2015

12:00

May 17 2015

12:00

May 10 2015

12:00

April 05 2015

12:00

March 29 2015

12:00

March 23 2015

wombat
14:52

March 22 2015

12:00

February 08 2015

12:00

February 03 2015

wombat
08:17
9665 d9ca
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxeronegro xeronegro

February 01 2015

12:00

January 25 2015

12:00

January 20 2015

wombat
07:50
Nie mam specjalnego przywiązania do wiedzy encyklopedycznej, w sensie, że nie zakładam, że ktokolwiek powinien wiedzieć, kto napisał X Symfonię Beethovena czy coś, więc nie o to mi. Ale bardzo lubię oglądać teleturniej "Jeden z dziesięciu".
I w dzisiejszym odcinku taki dialog:
- Jakie zwierze jest głównym bohaterem obrazu Władysława Podkowińskiego "Szał uniesień"?
- Kot.
I teraz wystawcie sobie oczyma duszy ten obraz z kotem w roli głównej.
Reposted fromciarka ciarka viaadamklimowski adamklimowski

January 18 2015

12:00

January 11 2015

12:00

January 04 2015

12:00

January 02 2015

wombat
12:18
2727 1774
There is only one right answer
Reposted fromckisback ckisback viaoll oll
12:13
8849 7c12

musicismysubsitute:

dweebscar:

*slams fist on desk* NOW THIS IS WHAT I LIKE TO SEE

Its more beautiful than you could ever imagine 

Reposted fromyasminsahra yasminsahra viaoll oll
12:10
5968 cc0d 500

thepigeongazette:

It’s like a disney princess you only feed instant ramen to after midnight

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl